GBA - Kwalifiseer

Die GBA voorsien gemoedsrus aan sy lede en hulle afhanklikes deur die verskaffing van begrafnisse, verassings, verwante dienste en produkte of kontantuitbetalings binne die RSA.
 

Werknemers van die volgende groepe mag lidmaatskap bekom:

  • Transnet

  • SA Polisie

  • Doserende- en Administratiewe personeel by staats- en staatsondersteunde skole, tegniese kolleges, technikons, universiteite en onderwyskolleges

  • Geordende predikante van alle denominasies

  • Lede se kinders ongeag waar hulle werksaam of woonagtig is

  • Inwoners van Gauteng
 
Hoe kan ek kwalifiseer
GBA is 'n Groep-Begrafnisassosiasie
wat slegs lede van sekere groepe toelaat vir lidmaatskap.
   
 
Hoe kan ek kwalifiseer
 
Dokumentasie aflaai
Lys beskikbare aflaaibare
dokumentasie en lidmaatskap
aansoekforms.
   
 
Dokumentasie Aflaai
 
Definisies
'n Gedetaileerde lys van definisies en woord omskrywings wat in die GBA se web tuiste gebruik word.
   
 
Definisies