Welkom by die GBA

Wie is die GBA
Die GBA voorsien gemoedsrus aan sy lede en hulle afhanklikes deur die verskaffing van begrafnisse, verassings, verwante dienste en produkte of kontantuitbetalings binne die RSA. Die diens word deur eie personeel of goedgekeurde kontrakteurs uitgevoer.
 
Meer van die GBA

Die GBA is verbind tot ondersteuning van sy lede en respekteer die waardigheid en erns waarmee die dienste gelewer word. Die Raad, Bestuur en Personeel verseker die wenfilosofie van die GBA deur toewyding aan die taak en wedersydse agting, vertroue en ondersteuning. Lede word gewerf vanuit goedgekeurde groepe en gesinne van bestaande lede. Die GBA funksioneer onder die Wet op Onderlinge Hulpverenigings.

 
 
Hoe kan ek kwalifiseer
GBA is 'n Groep-Begrafnisassosiasie
wat slegs lede van sekere groepe toelaat vir lidmaatskap.
   
 
Hoe kan ek kwalifiseer
 
Dokumentasie aflaai
Lys beskikbare aflaaibare
dokumentasie en lidmaatskap
aansoekforms.
   
 
Dokumentasie Aflaai
 
Definisies
'n Gedetaileerde lys van definisies en woord omskrywings wat in die GBA se web tuiste gebruik word.
   
 
Definisies